Ordfører, kommunestyre,  formannskap og politiske utvalg