Visjon og verdier

Visjonen og verdiene skal være inspirasjon, rettesnorer og korrektiv i kommunens daglige arbeid både i forhold til politiske og administrative beslutninger.