Undersøkelser

Kongsberg kommune har som mål å gjennomføre regelmessige brukerundersøkelser for en rekke av de tjenestene som kommunen yter.