Bypakke Kongsberg

Kongsberg kommune er invitert med som del av de 9 storbyområdene i Norge, og som inngår i Statens bysatsing gjennom byvekstavtaler.