Styringsdokumenter

Styringsdokumenter er kommunens verktøy for den årlige driften. Det består av kommuneplan og sektorplaner, hanlingsplaner og årsmeldinger. Brukerundersøkelser er også en viktig del av kommunens planleggingsarbeid