Kommuneplanens arealdel 2020-2030 til offentlig ettersyn

Kongsberg kommune rullerer sin kommuneplan. Nedenfor kan du lese mer om forslag til kommuneplanens arealdel som er lagt ut til offentlig ettersyn. Her finner du dokumenter, lenker og annen informasjon om høringen. Høringsfrist er 14. mai 2021.