Planer og prosjekter

Kommunen gjennomfører et utstrakt utredningsarbeid hvor en planlegger kommunal tjenesteyting for mange år framover. Kommunen deltar også i mange samarbeidsprosjekter på vegne av innbyggeren