Lokal forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensingfra nedgravde oljetanker i Kongsberg kommune

Vedtatt av Kongsberg kommunestyre i  sak 35/19 den 10. april (ikrafttredelse 1/1 2020)