Kommunestyret

Kommunestyret er kommunes øverste myndighet og ledes av Ordfører