Klimaregnskap for Kongsberg kommune

Kommunestyret har i kommuneplan vedtatt en målsetting om at Kongsberg skal utvikles som et lavutslippssamfunn.