Selskapsportefølje og eierskapsmelding

Eierskapsmeldingen er et politisk og administrativt førende dokument.Det skal gi en oversikt over selvstendige selskaper hvor kommunen er deleier, og selskaper kommunestyret har opprettet utenfor kommunens forvaltningsorganisasjon som selvstendig styrt selskap heleid av kommmunen.