Klem Skarstens legat

Klem Skarstens legat administreres av Kongsberg kommune. Rådmannen er leder av legatstyret