Budsjett og handlingsplan 2019-2018

Vedtatt av kommunestyret i møte 12. desember 2018