Budsjett 2018 og handlingsplan 2018-2021

Kommunestyret vedtok budsjett 2018 og handlingsprogram 2018-2021 i sak 112/17 den 13. desember 2017