PPT-OT for Numedal og Kongsberg

Velkommen til Pedagogisk-psykologisk tjeneste og oppfølgingstjeneste (ppt-ot)  for Numedal og Kongsberg