Oppvekstkontoret

er en stabsavdeling under kommunalsjef for oppvekst. Kontoret behandler saker knyttet til opptak til grunnskole og barnehage, skolebytte, skoleskyss og lengre permisjoner. Kontoret støtter barnehager og skoler i pedagogisk utviklingsarbeid. Kontoret har også den administrative oppfølging av etablering, godkjenning og tilskuddsordninger til private barnehager. Avdelingen har en særlig rolle som utrednings- og utviklingsaktør i forhold til hele oppvekstløpet.