Forebyggende helsetjeneste barn og unge

Forebyggende helsetjeneste barn og unge er et lovpålagt lavterskeltilbud til alle barn, unge og deres foresatte.