Toleransereiser

I 10. trinn tilbys klassen å reise på en toleransereise