Leirskole

Det gjennomføres et leirskoleopphold i 7. trinn