Barnehager i Kongsberg

I Kongsberg kommune er det 28 barnehager, hvorav 7 er kommunale og de øvrige private. Blant de private finner dere både foreldredrevne og ideelle og kommersielle alternativer.