Samarbeidsavtale Kongsberg kommune, bygdelag og velforeninger

2016 vedtok Kommunestyret å tilby bygdelag og lokale velforeninger å etablere en avtaleordning som ga lagene en særlig status på vegne av sitt nærmiljø