Jondalen bygdelag

Jondalen ligger nord i kommunen grensert Flesberg/Blefjell og Notodden/Bolkesjø. I alt bor det ca. 500 personer fordelt opp over hele dalen.