Skøytebaner

Det finnes mange skøytebaner om vinteren, både i sentrum og i boligområder, ved skoler og idrettsanlegg. Park og idrett har ansvar for kommunale balløkker. Om vinteren islegges balløkkene som ligger i tilknytning til barneskolene og enkelte andre flater