Badeplasser i Kongsberg

Kultur og velferdstjenesten drifter og vedlikeholder badeplassene Kjennerudvannet, Jondalsdammen, Saggrendadammen, Passebekkdammen, Øksne og Kolsjø.