Søknad om driftstilskudd til lag, foreninger og kulturformål