Park, idrett, kulturanlegg og friluftsliv

Seksjon utvikling og anlegg har ansvar for å utvikle, drifte og vedlikeholde  kommunale anlegg, og tilrettelegge for et aktivt friluftsliv for innbyggerne