Park, idrett og friluftsliv. Utvikling og anlegg

Seksjon utvikling og anlegg har ansvar for å utvikle drifte og vedlikeholde  kommunale kulturanlegg og tilrettelegge for et aktivt friluftsliv for innbyggerne