Utleie av lokaler til lag og foreninger

Kongsberg kommune leier ut lokaler til  idrettslag og foreninger. Utleie reguleres gjennom politisk vedtatt utleiereglement for bygg og anlegg i Kongsberg, og utleiepris fastsettes som en del av kommunens budsjettvedtak.