Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-transport)

Formålet med TT-tjenesten er å gjøre innbyggere med nedsatt funksjonsevne mer mobile og i stand til å delta i det alminnelige samfunnsliv.