Transporttjeneste for forflytningshemmede (TT-tjenesten)

Formålet med TT-tjenesten er å gjøre innbyggere med nedsatt funksjonsevne mer mobile og i stand til å delta i det alminnelige samfunnsliv.