Tjeneste og utviklingsavdeling

Avdelingen har ansvaret for å behandle søknader og fatte vedtak om helse- og omsorgstjenester i kommunen innenfor følgende tjenesteområder: