Psykisk helse og rus

Kongsberg kommune har ulike tilbud som skal styrke evnen til å mestre eget liv for personer over 18 år som har psykiske lidelser og/eller rusavhengighet.