Koordinerende enhet i Kongsberg

Alle kommuner og regionale helseforetak skal ha en koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringstjenesten.I Kongsberg kommune er koordinerende enhet forankret i rådmannens ledergruppe og ivaretas av systemkoordinator.Koordinerende enhet har styringsmyndighet på tvers av kommunens enheter.