Kongsberghjelpa, psykisk helse og rustjeneste

Ved akutt behov henvend deg til din fastlege eller legevakt (tlf. 116 117).