Individuell plan

De som har behov for langvarige og koordinerte helse- og eller omsorgstjenester, har rett til å få utarbeidet en individuell plan dersom man ønsker det.