Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering er tidsavgrenset rehabilitering i ditt hjem og nærmiljø hvor vi tar utgangspunkt i de daglige gjøremålene som er viktig for DEG. Vi kartlegger din funksjon og hjelper deg med å sette dine mål. Dette i samarbeid med deg, dine omgivelser og dine nærmeste. Du får tett oppfølging i en avtalt periode for å nå målene dine.