Kirkens Bymisjon

Kirkens Bymisjon startet opp sitt arbeide på Kongsberg i 2009. Kirkens Bymisjon ønsker å være en åpen og inkluderende stiftelse hvor alle er likeverdige.