Avlastning for barn og unge

Tjenesten gis til familier som på grunn av barn/unges funksjonshemming har behov for avlastning i den daglige omsorgen. Den har som formål å avlaste foreldre som har et omfattende omsorgsarbeid.Tjenesten skal hindre utmatting hos omsorgsgiver. Den skal gi pårørende nødvendig og regelmessig fritid og ferie