Borgelig vigsel i Kongsberg

Kommunen har nå ansvar for gjennomføring av borgelig vigsel, og ordfører og varaordfører i Kongsberg har vigselsmyndighet