Politivedtekter Kongsberg kommune

Gjeldende politivedtekter ble vedtatt 16. juni 1998 og sist revidert 18. august 2010