Klimaordfører Kari Anne Sand

Ordføreren er en av tolv ordførere som har forpliktet seg på å gjennomføre et personlig klimagrep, og følge det i 30 dager