Aktuelt

Informasjon om Koronaviruset

Kongsberg kommunes beredskapsansvarlig har rapportert status mht kommunens beredskap ved koronavirus

28.02.2020 Les hele saken

Kongsberg vokser mer enn landssnittet

Med en netto økning på 242 innbyggere i 2019 noterer Kongsberg kommune seg en vekst over landsgjennomsnittet. Innbygger tallet per 1.1.2020 er på 27 723 innbyggere.

28.02.2020 Les hele saken

Eiendomsskattelister 2020

EIENDOMSSKATT – OFFENTLIG ETTERSYN I Kongsberg kommune skrives det ut eiendomsskatt i hele kommunen, jfr. Esktl. §3, første ledd, bokstav a. Eiendomsskatten blir fakturert fire ganger i året, jfr....

28.02.2019 Les hele saken
 
;