Aktuelt

Kulturpriser og stipend 2018

Forslag til arkitekturpris, vernepris, skiltdiplom, inkluderingspris, frivillighetspris, kulturpris og kulturstipend sendes til Kongsberg, kommune, p.b. 115, 3602 Kongsberg eller: postmottak@kongsb...

10.08.2018 Les hele saken

Skolestart grunnskolene 2018

Skolestart for samtlige kommunale grunnskoler i Kongsberger mandag 20. august.Se under den enkelte skole for klokkeslett.

14.08.2018 Les hele saken

Åpne bommer på Statskog sine skogsbilveier.

Også i år vil Statskog holde bommene åpne for at en lettere skal komme seg ut i bærskogen. Bommene vil være åpen på dagtid fram til 24. september, og overalt hvor det er kjørbar vei. Se oppslag på...

14.08.2018 Les hele saken
 
;