Aktuelt

Høring av og møte om konsesjonssøknad om oppgradering av to kraftledninger i Kongsberg

NVE har mottatt to søknader fra Glitre Energi Nett, om oppgradering av kraftledningene Gomsrud–Skollenborg og Bevergrenda–Stengelsrud–Glabak i Kongsberg kommune i Buskerud. Søknadene er nå på høring, og høringsfristen er 4. oktober 2019.

19.08.2019 Les hele saken

Rådgivning og behandling av enkle byggesaker på boligdagen 21.09.2019

Kongsberg kommune skal delta på boligdagen 21.09.2019. Vi stiller med ansatte fra byggesak og plan. Du kan få behandlet enkle byggesøknader samme dag. Enkle byggesøknader kan være bod, garasje,...

22.08.2019 Les hele saken

Stengt på skatteoppkreverkontoret 26 og 27.08.2019

Melding fra Skatteoppkreverkontoret i Kongsbergregionen: Vi holder stengt 26. og 27. august 2019

22.08.2019 Les hele saken
 
;