Aktuelt

Vanningsrestriksjoner i Kongsberg

Til alle abonnenter tilknyttet Kongsberg kommunale vannverk.

24.05.2018 Les hele saken

Varsel om oppstart av anleggsarbeider i Hyttegata, Etappe 2

De videre anleggsarbeidene med rehabilitering av Hyttegata starter opp uke 21 (22. mai-25. mai). Arbeidene med rehabilitering av vei, vann og avløp fra krysset Apotekergata og frem til Nybrua ble...

09.05.2018 Les hele saken

Brukerundersøkelse for psykisk helse og rus

Formål: Kongsberg kommune er opptatt av å gi tjenester av god kvalitet. Det er derfor viktig for oss å høre brukene sine erfaringer med tilbudet og tjenestene de mottar fra Mestringssenteret...

19.04.2018 Les hele saken
 
;
Start Kari chatbot